THƯ VIỆN HIEU.TV

Tôi chia sẻ các tài liệu này hoàn toàn miễn phí,
hy vọng những chia sẻ này hữu ích cho các anh chị.

FILE EXCEL PHÂN TÍCH

THUÊ NHÀ VÀ MUA NHÀ

Đây là file Excel mà tôi đã chuẩn bị để giúp các anh chị phân tích chi tiết giữa hai lựa chọn Mua nhà và Thuê nhà trong tập 36.

Các anh chị bấm vào nút tải tài liệu và để lại địa chỉ email. Tôi sẽ gửi tài liệu qua email cho các anh chị.

Tải tài liệu
FRAMEWORK

REGRET MINIMIZATION

Đây là bài viết về framework "Regret Minimizaiton" mà tôi đã nhắc đến trong tập 33 - Chúng ta đã sẵn sàng để chết?

Các anh chị bấm vào nút tải tài liệu và để lại địa chỉ email. Tôi sẽ gửi tài liệu qua email cho các anh chị.

Tải tài liệu
NGHIÊN CỨU MASTER & SLAVE MORALITY

Đây là nghiên cứu của nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche mà tôi đã nhắc đến trong tập 25 - Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì.

Tải nghiên cứu
SƠ ĐỒ IKIGAI
-

Đây là sơ đồ tôi đã nhắc đến trong tập 24 - Đi tìm IKIGAI. Bấm vào nút tải sơ đồ bên dưới và nhập vào địa chỉ email để tải sơ đồ

Tải sơ đồ
HIỆU ỨNG DUNNING & KRUGER
-

Nghiên cứu về hiệu ứng Dunning & Kruger mà tôi đã đăng trên blog cá nhân. Bấm vào nút tải nghiên cứu bên dưới để tải về.

Tải nghiên cứu
TẬP 17 - MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG

Sơ đồ mà tôi đã dùng trong tập Một cuộc đời đáng sống

Tải slide này
TẬP 16 - NHỮNG LỐI MÒN CUỘC SỐNG

Sơ đồ mà tôi đã dùng trong tập Những lối mòn cuộc sống.

Tải slide này
HÀNH TRÌNH TỰ DO TÀI CHÍNH

Đây là sơ đồ 12 bước của Hành trình tự do tài chính.

Tải slide này