BLOG CÁ NHÂN

THƯ VIỆN HIEU.TV

Tôi chia sẻ các tài liệu này hoàn toàn miễn phí,
hy vọng những chia sẻ này hữu ích cho các anh chị.

(Hiện tại tôi vẫn đang cập nhật dần tất cả các slide của các tập trước đây)

TẢI SƠ ĐỒ IKIGAI

Đây là sơ đồ tôi đã nhắc đến trong tập 24 - Đi tìm IKIGAI.

Các anh chị bấm vào nút tải sơ đồ, sau đó nhập vào địa chỉ email. Hệ thống sẽ gửi link download qua email của các anh chị.

Tải sơ đồ
HIỆU ỨNG DUNNING & KRUGER

Nghiên cứu về hiệu ứng Dunning & Kruger mà tôi đã đăng trên blog cá nhân.

Tải nghiên cứu này
TẬP 17 - MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG

Sơ đồ mà tôi đã dùng trong tập Một cuộc đời đáng sống

Tải slide này
TẬP 16 - NHỮNG LỐI MÒN CUỘC SỐNG

Sơ đồ mà tôi đã dùng trong tập Những lối mòn cuộc sống.

Tải slide này